Policy

Vi är medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och rasklubben Chihuahuacirkeln. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra valpköpare trygghet i anskaffandet av en ny familjemedlem. Var vänlig läs därför nedanstående. In English below the Swedish text.

Vårt mål är att använda sunda hundar i aveln. Därför har vi följande riktlinjer:

 • Endast använda hundar utan patellaluxation i avel.
 • Ögonlysa alla avelshundar.
 • Undersöka hjärtstatus på våra avelshundar.
 • Endast använda hundar med sluten fontanell i avel, eller hundar som undersökts med ultraljud, CT eller MR och befunnits vara friska.
 • Undersökning av alla valpar med öppen fontanell med ultraljud innan leverans och erbjuda uppföljning till valpköpare.
 • Erbjuda alla valpköpare bidrag för test av patella och ögonlysning.

När du köper en valp av oss så ingår:

 • Stamtavla, veterinärbesiktning och kontrakt enl SKKs regler.
 • Undersökning med ultraljud vid öppen fontanell. Kostnadsfri uppföljning.
 • Ekonomiskt bidrag för patellatest vid tidigast 12 mån.
 • Ekonomiskt bidrag för ögonlysning vid tidigast 18 mån.
 • Hundmat av all olika fabrikat.
 • En väska innehållandes skötseltillbehör, leksaker och tuggben.
 • Hundbädd passande för en valp.
 • Transportbur eller väska med filt.
 • Halsband och koppel.
 • Dokumentation med bilder och information om din valp och skötsel- och träningsråd.
 • Ett års medlemskap i rasklubben.
 • Support under hela hundens liv.

We are members of the Swedish Kennel Club (SKK) and the breed club Chihuahuacirkeln. It’s important for us to offer our puppy buyers security when adding a new family member. Please read the text below.

Our goal is to use sound dogs in our breeding. These are our guidelines:

 • To only use tested dogs without patella luxation in our breeding.
 • Eye scan all our breeding dogs.
 • Examin heart status on all our breeding dogs.
 • To only use dogs with closed molera in our breeding or dogs examined with ultrasound, CT or MR that are healthy.
 • Examination of all puppies with open molera by ultrasound before sale and an offer of reexamination if possible.
 • We offer our puppy buyers a financial contribution for patella test and eye scan.

When you buy a puppy from us this is included:

 • Pedigree, vet exam and contract according to the Kennel Clubs rules.
 • When open molera examination by ultrasound and free reexamination (within Sweden).
 • Financial contribution for test of patella status at 12 months of age.
 • Financial contribution for eye scan at 18 months of age.
 • Dog food of different kinds.
 • A bag with care accessories, toys and chewies.
 • A puppy bed.
 • A transport bag with blanket.
 • Collar and lead.
 • Documentation of your puppy with pictures and a written instruction of how to take care and train your puppy.
 • One year membership in the breed club.
 • Support during your dogs entire life.